Home » Careers » Utility Technician

Utility Technician

Job purpose

 • Tuân thủ các quy trình, hướng dẫn vận hành để vận hành hiệu quả và an toàn các thiết bị Động lực nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của sản xuất.

 

Key responsibilities

 • Vận hành hiệu quả, chính xác các thiết bị thuộc Động lực chịu trách nhiệm (Hệ thống xử lí nước, khí nén, hơi nước nóng, máy phát điện, hệ thống lạnh, hệ thống thu hồi CO2, hệ thống phân phối điện…) và các thiết bị khác khi có yêu cầu.
 • Tham gia công tác bảo trì, sửa chữa thiết bị Động lực.

 

Knowledge

 • Tối thiểu tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Cơ/ Điện/ Lạnh.
 • Có giấy phép vận hành thiết bị áp lực.

 

Skill

 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong công việc có liên quan đến vận hành thiết bị áp lực.  
 • Có khả năng giao tiếp Anh Văn căn bản, đọc hiểu tiếng Anh kỹ thụât.
 • Giải quyết vấn đề, xử lí tình huống nhanh, chính xác.
 • Có tinh thần hợp tác, trao đổi và chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm với đồng nghiệp.

 

Attitude

 • Nhanh nhẹn, tác phong công nghiệp.
 • Nhiệt tình, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

 

Other

 • Sẵn sàng làm việc ngoài giờ, làm việc theo ca kíp qui định của nhà máy.

Others