Home » Careers » Packaging Technician

Packaging Technician

Job purpose

 • Vận hành, bảo trì, sửa chữa nhỏ hệ thống dây chuyền đóng chai/lon theo đúng tiêu chuẩn, quy định và hiệu suất cao


Key responsibilities

 • Thực hiện tốt quy trình vận hành máy đã hướng dẫn cụ thể từ Work Instructions (Tài liệu hướng dẫn vận hành máy)
 • Phối hợp với QA thực hiện sản xuất sản phẩm bia theo các tiêu chuẩn chất lượng của nhà máy bia SABMiller Việt Nam lập ra: từ nguyên vật liệu đầu vào cho đến sản phẩm đầu cuối của dây chuyền sản xuất.
 • Tham gia bảo trì thiết bị dây chuyền nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của dây chuyền.


Knowledge

 • Trình độ trung cấp, cao đẳng trở lên chuyên ngành về điện, cơ khí, hóa máy.
 • Hiểu biết về vệ sinh an toàn thực phẩm.


Skill

 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc về sản xuất theo dây chuyền công nghiệp.
 • Có khả năng giao tiếp Anh Văn đặc biệt là đọc hiểu tiếng Anh kỹ thụât. Có khả năng sử dụng vi tính văn phòng khá.
 • Có khả năng làm việc độc lập cũng như tổ chức làm việc theo nhóm.
 • Có khả năng truyền đạt tốt.


Attitude

 • Cẩn thận, chín chắn, ý thức chấp hành kỷ luật tốt.
 • Ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến.


Other

 • Đi làm theo ca, thêm giờ, thay đổi chổ ở.

Others