Home » Careers » Packaging Supervisor

Packaging Supervisor

Job purpose
 • Giám sát, điều phối KTV vận hành hệ thống dây chuyền đóng chai/lon đúng tiêu chuẩn quy định với hiệu suất cao


Key responsibilities

 • Tổ chức người trong dây chuyền Đóng gói thực hiện công việc sản xuất có hiệu quả cao (hiệu suất > 85%).
 • Có thể vận hành được tất cả các thiết bị trong dây chuyền, có khả năng huấn luyện đầy đủ kỹ năng cho KTV vận hành.
 • Tổ chức và huấn luyện cho KTV vận hành thực hiện việc bảo trì thiết bị trong dây chuyền nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.


Knowledge

 • Trình độ Đại học Kỹ thuật, công nghệ- Đại học ngành hóa - máy sản xuất hoặc tương đương
 • Hiểu biết về vệ sinh An toàn thực phẩm


Skill

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về dây chuyền sản xuất tự động (ưu tiên cho ngành bia)
 • Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu bằng tiếng anh.
 • Vi tính: Autocad, vi tính văn phòng.
 • Có khả năng huấn luyện, biết xác định mục tiêu huấn luyện cho Kỹ thuật viên Vận hành.
 • Có khả năng theo dõi và đánh giá năng lực thực sự của nhân viên cấp dưới để có kế họach đào tạo nâng cấp và phân bố công việc cho phù hợp.
 • Có khả năng quản lý tốt.


Attitude

 • Nhiệt tình, cẩn thận, trách nhiệm
 • Tinh thần đồng đội, hòa đồng
 • Có tác phong công nghiệp


Other

 • Trách nhiệm trong công việc

Others