Home » Careers » Store Keeper

Store Keeper

Job purpose

 • Quản lý kho nguyên vật liệu được giao và tổ chức thực hiện các họat động xuất nhập hàng hóa theo yêu cầu đã được duyệt, quản lý hàng tồn kho


Key responsibilities

 • Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng.
 • Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu.
 • Cập nhật các nghiệp vụ vào hệ thống.
 • Sắp xếp hàng hoá trong kho.


Knowledge

 • Tốt nghiệp cao đẳng kinh tế trở lên ngành kế toán
 • Có chứng chỉ quản lý kho
 • Có bằng lái forklift


Skill

 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm thủ kho nguyên liệu trong Công ty Sản xuất, Công ty hàng tiêu dùng, hàng thực phẩm.
 • Có khả năng điều phối nhóm, giao tiếp tốt.
 • Nhận diện rủi ro tiềm tàng.


Attitude

 • Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, chính xác.


Other

 • Cư trú tại Bình Dương