Home » News & Events » News and Events » Lễ khởi công thực hiện "Dự án nước sạch" năm 2015

Lễ khởi công thực hiện "Dự án nước sạch" năm 2015

(15/07/2015 09:31 AM)

Dự án nước sạch được triển khai thực hiện tại hai tuyến hẻm của khu phố 1 phường Mỹ Phước sẽ cung cấp nước sạch hàng ngày cho hơn 60 hộ dân. Thông qua dự án nước sạch này sẽ tạo điều kiện để người dân thị xã Bến Cát được sử dụng nước sạch.

Theo Đài Phát Thanh và Truyền Hình Bình Dương online

Xem chi tiết tại đây.