Trang chủ » Phát triển bền vững » Đẩy mạnh sự tăng trưởng và phát triển xã hội

Đẩy mạnh sự tăng trưởng và phát triển xã hộiChúng tôi mong muốn một thế giới thịnh vượng
nơi thu nhập và chất lượng cuộc sống gia tăng.


Thông qua chuỗi giá trị của chúng tôi và các cộng đồng mà chúng tôi là một phần trong đó, con người nói chung - đặc biệt là phụ nữ - đối mặt với những thách thức về thất nghiệp cao, thiếu khả năng thâm nhập thị trường, nhu cầu cần có những kỹ năng và đôi khi là những dịch vụ cơ bản. Những quyết định mà chúng tôi đưa ra có thể giúp định hình cơ hội cho họ và tạo điều kiện giúp họ tiến bộ và phát triển.

Chúng tôi sẽ đẩy mạnh sự tăng trưởng và phát triển xã hội thông qua các chuỗi giá trị của công ty chúng tôi. Chúng tôi đang xây dựng những chương trình toàn cầu nhằm phát huy tinh thần khởi nghiệp bên trong và bên ngoài chuỗi giá trị này. Chúng tôi sẽ tập trung những nỗ lực cho đối tượng phụ nữ, những người có thu nhập thấp nhất và thuộc những nhóm yếu thế trong xã hội.

Các hoạt động tại địa phương

Sự thịnh vượng của chúng tôi gắn liền với những cộng đồng nơi chúng tôi đang hoạt động. Chúng tôi hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp địa phương. Chúng tôi bảo vệ quyền con người của nhân viên công ty và những người tham gia trong chuỗi giá trị của chúng tôi. Chúng tôi tham gia vào các hoạt động đầu tư xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương và giảm thiểu tác hại của HIV/Aids.


     

Cung ứng bền vững

Khi lựa chọn các Nhà cung cấp, chúng tôi luôn muốn đạt được sự xuất sắc trong dịch vụ, sự nhất quán trong các tiêu chuẩn chất lượng và sự tiếp cận với đổi mới, đồng thời tăng giá trị cho SABMiller. Tương tự, chúng tôi cam kết tham gia và làm việc với các nhà cung cấp để không ngừng nâng cao các tiêu chuẩn bền vững trong chuỗi cung ứng của chúng tôi. 

Chính sách Chống hối lộ dành cho nhà cung cấp của SABMiller
Nguyên tắc Đạo đức trong kinh doanh dành cho Nhà cung cấp của SABMiller 
Tin liên quan