Trang chủ » Phát triển bền vững » Hỗ trợ sử dụng đất có trách nhiệm và bền vững

Hỗ trợ sử dụng đất có trách nhiệm và bền vững
Chúng tôi mong muốn một thế giới trù phú nơi đất được sử dụng có trách nhiệm, nguồn cung cấp thực phẩm được bảo đảm, sự đa dạng sinh học được bảo vệ, và những cây trồng của chúng tôi có thể được bán ra với giá cả hợp lý.

Hiện nay có khoảng một tỉ người bị đói, nhu cầu thực phẩm tăng nhanh và các tài nguyên trở nên khan hiếm. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi phụ thuộc vào cùng một mảnh đất và nguồn nước mà cộng đồng địa phương sử dụng để trồng trọt các loại cây lương thực.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ việc sử dụng đất đai có trách nhiệm, bền vững cho những cây trồng làm bia. Chúng tôi sẽ tạo ra chuỗi cung ứng ổn định và bền vững cho cả lúa mạch (cây nguyên liệu chính cho sản xuất bia của chúng tôi) và những cây nguyên liệu địa phương như sắn và lúa miến. Chúng tôi giúp đỡ nông dân gia tăng lợi nhuận, năng suất và phát triển xã hội đồng thời giảm thiểu tác hại môi trường.