Trang chủ » Phát triển bền vững » Đảm bảo nguồn nước được chia sẻ

Đảm bảo nguồn nước được chia sẻ

Chúng tôi mong muốn một thế giới vững bền nơi mà doanh nghiệp của chúng tôi, các cộng đồng địa phương và hệ sinh thái cùng chia sẻ khả năng tiếp cận liên tục nguồn nước sạch và an toàn.Việc gia tăng sự thiếu nước, được thúc đẩy bởi sự gia tăng tầng lớp trung lưu, thay đổi khí hậu và gia tăng dân số, cho thấy rằng chúng tôi cần đóng vai trò của mình trong việc đảm bảo một nguồn nước sạch, đáng tin cậy, có thể kiểm soát và có thể sử dụng hiệu quả đến mức có thể. Chúng tôi sẽ đảm bảo việc chia sẻ nguồn nước cho hoạt động của công ty chúng tôi và cộng đồng địa phương. Ở từng nhà máy sản xuất bia, chúng tôi sẽ xây dựng sự hiểu biết chi tiết về rủi ro nguồn nước. Chúng tôi sẽ cộng tác với các bên có liên quan để cùng giải quyết những rủi ro này.


Các hoạt động tại địa phương


Chúng tôi cải thiện hiệu quả sử dụng nước thông qua các cải tiến như lắp đặt hệ thống giải nhiệt cho máy thanh trùng, chuẩn hóa các chương trình vệ sinh tự động và tăng hiệu quả dây chuyền. Trong 3 năm gần đây, chúng tôi đã giảm được khoảng 50% lượng nước tiêu thụ tính trên mỗi lít bia. Bên cạnh đó, chúng tôi đã tham gia vào các chương trình hỗ trợ người dân địa phương tiếp cận nguồn nước sạch.
     
Tin liên quan