Trang chủ » Phát triển bền vững » Tạo giá trị từ việc giảm chất thải và khí thải cacbon

Tạo giá trị từ việc giảm chất thải và khí thải cacbon
Chúng tôi mong muốn một thế giới trong lành nơi không có thứ gì trở thành chất thải, và khí thải được giảm mạnh.

Sự biến đổi khí hậu đã đem lại những hậu quả vượt xa dự đoán đối với hoạt động của công ty chúng tôi và những cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.
Chúng tôi sẽ tạo ra giá trị thông qua việc giảm chất thải và khí CO2. Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhà cung cấp, nhà phân phối, bán lẻ, chính quyền địa phương và người tiêu dùng để làm giảm chất thải và khí thải trong toàn bộ chuỗi giá trị của chúng tôi, tái sử dụng, tái chế chất thải và bao bì.

Các hoạt động tại địa phương

Chúng tôi liên tục giảm mức sử dụng năng lượng hàng năm thông qua các cải tiến. Các chất thải trong quá trình hoạt động được giảm thiểu bằng cách tái sử dụng bao bì, giảm hao hụt về nguyên liệu trong quá trình sản xuất và nâng cao hiệu suất dây chuyền.

Chúng tôi đã được trao danh hiệu “Doanh nghiệp xanh” của tỉnh Bình Dương các năm qua nhờ thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. 
 


Tin liên quan